REST Nedir?

REST Nedir?

REST Nedir?

REST Nedir?

REST Nedir?

Web uygulamaları geliştirirken sıklıkla karşılaştığımız terimlerden biri olan REST, Representational State Transfer kelimelerinin kısaltmasıdır. REST, web servislerinin tasarımı için kullanılan bir mimaridir. Bu mimari, web servislerinin daha esnek, ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlar.


REST, HTTP protokolü üzerinden çalışır ve kaynakları temsil eden URI'lar (Uniform Resource Identifier) kullanır. Bu kaynaklar, genellikle JSON veya XML formatında veri döndürürler. REST, kaynakların durumunu (state) tutmaz ve her istek için ayrı bir durum (stateless) oluşturur.

REST'in avantajlarından biri, farklı platformlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırmasıdır. Ayrıca, RESTful web servisleri, ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde tasarlanabilir.

RESTful web servisleri tasarlarken, bazı prensiplere uyulması gerekmektedir. Bu prensipler şunlardır:

  • Kaynaklar URI'lar ile temsil edilmelidir.
  • HTTP metotları (GET, POST, PUT, DELETE) kullanılmalıdır.
  • Kaynaklar, tek bir URI ile temsil edilmelidir.
  • Kaynaklar, temsil edildikleri formatta (JSON, XML) döndürülmelidir.
  • Kaynaklar, bağımsız olarak işlem görmelidir.

RESTful web servisleri tasarlarken, bu prensiplere uyulması, web servislerinin daha esnek, ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlar.


Sonuç olarak, REST, web servislerinin tasarımı için kullanılan bir mimaridir. RESTful web servisleri, farklı platformlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırır ve ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde tasarlanabilir.