PHP ile JSON İşlemleri

PHP ile JSON İşlemleri

PHP ile JSON İşlemleri

PHP ile JSON İşlemleri

PHP programlama dili, JSON (JavaScript Object Notation) formatındaki verilerle çalışmak için çok kullanışlıdır. JSON, verileri insan okunabilir bir formatta temsil eder ve web uygulamalarında sıklıkla kullanılır. İşte PHP'de JSON kullanarak bazı örnekler:

JSON verisini PHP değişkenine dönüştürmek:


$jsonData = '{"name":"John Doe","age":30,"city":"New York"}';
$phpArray = json_decode($jsonData, true); 
// $phpArray, JSON verisini PHP dizisine dönüştürür
// true parametresi, dizi yerine nesne olarak dönüştürür

PHP dizisini JSON verisine dönüştürmek:


$phpArray = array("name" => "John Doe", "age" => 30, "city" => "New York");
$jsonData = json_encode($phpArray); 
// $jsonData, PHP dizisini JSON verisine dönüştürür

JSON dosyasını okumak ve verileri kullanmak:


$jsonData = file_get_contents('data.json');
$data = json_decode($jsonData, true); 
// $data, JSON dosyasındaki verileri PHP dizisine dönüştürür

JSON verisini dosyaya yazmak:


$data = array("name" => "John Doe", "age" => 30, "city" => "New York");
$jsonData = json_encode($data); 
file_put_contents('data.json', $jsonData); 
// $jsonData, PHP dizisini JSON verisine dönüştürür ve 'data.json' dosyasına yazar

JSON verisindeki belirli bir öğeyi almak:


$jsonData = '{"name":"John Doe","age":30,"city":"New York"}';
$data = json_decode($jsonData, true); 
echo $data['name']; // "John Doe"
echo $data['age']; // 30
echo $data['city']; // "New York"

Bu örnekler, PHP'de JSON verileriyle nasıl çalışacağınız konusunda size bir fikir verebilir. Daha fazla bilgi için PHP belgelerine başvurabilirsiniz.